صفحه اصلی > فیلم 

دانش آموزا چطور میتونن اشتغال جوونارو حل کنن؟!توضیحات :

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)