صفحه اصلی > صوت 

اقتصاد مقاومتی مساله ی اصلی امروز ما

توضیحات :

3 راهبرد برای اقتصاد دانش بنیان از منظر مقام معظم رهبری