صفحه اصلی > صوت 

دانشجویان گفتمان های اصلی را تقویت کنند.

توضیحات :

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان 95/4/12