صفحه اصلی > صوت 

یکی از الزامات پیشرفت در اقتصاد مقاومتی حرکت جهشی است

توضیحات :

دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری در هفته ی دولت 95