صفحه اصلی > صوت 

علم و فّناوری یکی از سه ستون اصلی ای است که کشور به آنها متکی است

توضیحات :

دیدار هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در هفته ی دولت