صفحه اصلی > صوت 

بودجه پژوهش باید به حداکثر سه درصد برسد

توضیحات :

دیدار هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب در هفته ی دولت95