صفحه اصلی > صوت 

بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا»

توضیحات :

بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا» در تاریخ چهارشنبه 22 مهر1394