صفحه اصلی > صوت 

گفتگوی پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، با بخش رادیو اقتصاد در مورد ربات انسان نما

توضیحات :

گفتگوی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با بخش گفتگوی تحلیلی-خبری رادیو اقتصاد در مورد ربات انسان نما