ایران در جرگه برترین‌های جهان در حوزه مالکیت فکری قرار می‌گیرد

17 بهمن 1397 افق پیش روی ثبت پتنت در ایران؛

ایران در جرگه برترین‌های جهان در حوزه مالکیت فکری قرار می‌گیرد

از سال 2017 هر سال ایران ارتقاء 2 تا 3 پله‌ای را در جایگاه ثبت پتنت کسب کرده است. این مسیر اگر با همین روند ادامه یابد تا سال 1404 ایران جزء 25 کشور برتر جهان در حوزه مالکیت فکری قرار می‌گیرد.