پلی بین صاحبان ایده و استارتاپ‌های شرق کشور ایجاد شد

17 بهمن 1397 /شتاب‌دهنده‌ها چه می‌کنند؟/

پلی بین صاحبان ایده و استارتاپ‌های شرق کشور ایجاد شد

با گسترش تدریجی فضای کارآفرینی نوآوری محور در کشور، ناخودآگاه مفاهیم و ساختارهای نوینی در حال شکل گیری و ایفای نقش هستند. یکی از این مفاهیم جدید، شتاب دهنده ها هستند که توسط جوانان مستعد و توانمند راه اندازی شده اند تا فرآیند رشد و توسعه یک استارتاپ نوپا را شتاب دهند.