بودجه۵۰۰میلیون دلاری اکوسیستم کره جنوبی ‌

4 خرداد 1398 آشنایی با پنج جزء اصلی زیست‌بوم استارتاپی کره‌جنوبی

بودجه۵۰۰میلیون دلاری اکوسیستم کره جنوبی ‌

کره‌جنوبی طی ۶۰ سال به کشوری پیشرفته بدل شد. این کشور طی دوران جنگ کره و تقسیم مملکت به دو کشور کره‌جنوبی و کره‌شمالی بسیار فقیر بود. این فقر در کره‌شمالی ادامه پیدا کرد. اما کره‌جنوبی به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی جهان تبدیل شد.