رویکردهای نو در توسعه ‌ و برنامه‌ریزی شهری در عصر جدید

5 خرداد 1398 استارتاپ‌های شهر هوشمند

رویکردهای نو در توسعه ‌ و برنامه‌ریزی شهری در عصر جدید

افزایش جمعیت جهان و تمایل به شهرنشینی مشکلات عدیده‌ای را موجب شده‌اند. شهرها تا سال ۲۰۵۰، حدوداً ۷۰درصد جمعیت ۹بیلیون نفری جهان را به خود اختصاص خواهند داد و شاید این مشکلات زیرساختی زیادی را به وجود آورد. ترافیک و مشکلات حمل‌ونقل، آلودگی هوا و محیط‌زیست، مشکلات زیرساختی و الخ ازجمله مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در شهرهای آینده خواهند بود.