ما به آينده پاسخ ميدهيم

19 اردی بهشت 1395 گفت وگو با آیدا محققین، مدیرعامل شرکت دانش بنیان پرتوتاپ رایان

ما به آينده پاسخ ميدهيم

کسب وکار ما به نوعي پاسخي به خلأها و مشکلات پيش آمده در کشور است و در اين راستا به دنبال تبديل دانش روز کشورهاي پيشرفته به دانش بومي، با کمک مهندسان هوشمند ايراني، مديريت دانش براي تامين نيازهاي مربوطه و در نهايت خلق محصولي ايدهآل هستيم..