توانايي تامين انواع پهپاد را در کشور داريم

11 بهمن 1395 گفتگو با بیژن محمدی مدیر شرکت هوایی سیگما

توانايي تامين انواع پهپاد را در کشور داريم

گفتگو با بیژن محمدی مدیر شرکت هوایی سیگما