راه برای فعالیت‌های فناورانه بیش از پیش هموار شده است

13 بهمن 1395 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در برنامه «دست خط»؛

راه برای فعالیت‌های فناورانه بیش از پیش هموار شده است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در برنامه «دست خط»؛