صفحه اصلی > اخبار 


  چاپ        ارسال به دوست

نگاهی به روند فعالیت های ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در سال 95؛

ترویج گفتمان دانش‌بنیان در جامعه

 

پس از ورود هر موضوع جدید و اجرایی شدن آن در کشور، بی شک نخستین ضرورت مورد نیاز فرهنگ سازی و ترویج آن در میان مردم و جامعه است که بر همین اساس، ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت و با سرعت برنامه هایش را جلو برد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، سال ها از ورود موضوع اقتصاد دانش بنیان و جایگزینی آن با اقتصاد نفتی می گذرد اما هنوز تا نهادینه شدن این موضوع در تمامی بخش های جامعه و کشور راه طولانی باقی مانده و باید به بحث ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان و توسعه علم و فناوری در کشور بیش از این ها پرداخته شود.

با توجه به روند کند ورود فرهنگ برای رسیدن به اقتصاد دانش بنیان ووجودشکاف میان صاحبان علم وفناوری کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که باید بستر اقتصاد دانش بنیان و اجرای اهداف دولت برای گذر از اقتصاد نفتی و جایگزینی آن با اقتصاد دانش بنیان فراهم شود که صد البته این امکان نیازمنداهتمام و پیگیری جدی تری است.

از این رو با توجه به نیاز کشورو تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهوری، معاونت علمی برآن شد تا برای رفع نیاز کشور به ترویج گفتمان علم و فناوری و فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و با توجه به راهبرد دو نقشه جامع علمی کشور ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیانرا تشکیل دهد.

پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی درباره اهداف اصلی تشکیل این ستاد اظهار کرد: "تبدیل اقتصاد دانش بنیان به گفتمان غالب تمامی ایرانیان" را می توان به عنوانماموریت اصلی این ستاد معرفی کرد اما بایداهداف مهم تری از جمله هم افزایی و فعال کردن کليه منابع موجود انساني و مالي کشور، پرهيز از موازي کاری، شفاف سازی و ايجاد امکان نقد و ارزيابی فعاليت‌ها، تعيين ظرفيت‌های موجود در کشور و نهايتاً کمک به تجاری سازی نتايج حاصل از تحقيقات به عنوان مهمترين حلقه زنجير نوآوری از طریق زمينه فرهنگ سازی و ترویج گفتمانی را نیز دنبال کند.

جلب مشارکت نهادهای دولتی در راستای ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری درباره اهداف تشکیل ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی یادآورشد: تبیین مفاهیم اقتصاد دانش بنیان، درک و آشناسازی فرصت های ناشی از اقتصاد دانش بنیان برای کشور و خانواده ها، تبیین دوران اقتصاد نفتی و خطرات ناشی از آن برای آینده جامعه و حرکت از رویکرد جذب منابع برای آموزش و تحقیق به تولید ثروت و حل مسایل جامعه و کارآفرینی (تغییر در نگرش) از جمله اهداف اصلی تشکیل این ستاد است.

وی در ادامه اظهار کرد: آگاه سازی سیاستگذاران نسبت به ضرورت ها، دستاوردها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان، جلب مشارکت و استفاده از نفوذ و اقتدار نهادهای بالادستی و جلب مشارکت نهادهای دولتی از دیگر اهداف اصلی تشکیل این ستادبوده است.

 

حرکت به سوی "تبدیل اقتصاد دانش بنیان به گفتمان غالب تمامی ایرانیان"

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی با اشاره به این موضوع که برنامه های اجرایی این ستاد در چند حوزه تهیه شده است گفت:این برنامه ها در بخش های عامه مردم، نخبگان علمی و فناوری، فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی و حاکمیتی دیده شده است.

وی درباره برنامه های اجرایی در بخش عامه مردم گفت:در این بخشبه محورهایی از جمله درک فرصت های ناشی از اقتصاد دانش بنیان برای کشوروخانواده ها، درک پایان دوران اقتصاد نفتی و خطرات ناشی از آن برای آینده جامعه و تشویق و جهت دهی فرزندان برای ورود به فضای خلاقیت و نوآوری پرداخته شده است.

کرمی افزود:اجرای این برنامه ها از طریق ابزارهایی از جمله رسانه های دیداری و شنیداری، ابزارهای هنری، شبکه های اجتماعی، برگزاری نمایشگاه ها و با اجرای برنامه هایی از جمله تولید فیلم و سریال، تولید انیمیشن، تولید محتوادرشبکه های اجتماعی فراگیر، کتاب های درسی مدارس، تورهای علم و فناوری و بهره گیری از پژوهش سراها قابل دسترسی است.

وی همچنین به محورهای تعریف شده در بخش نخبگان علمی و فناوری اشاره کرد و گفت: در این بخش نیزاهدافی چون حرکت از رویکرد جذب منابع برای آموزش و تحقیق به تولید ثروت و حل مسائل جامعه و کارآفرینی (تغییر در نگرش) وتغییردر مهارت ها و رفتار کارآفرینی و توانمندشدن دیده شده است که از طریق ابزارهایی چون برنامه های توانمندسازی (استارتاب و...)، تولید محتوای چندرسانه ای در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی رسانه های مکتوب وابزارهای هنری میسر خواهد شد.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: فراهم شدن بستر این محورها با اجرای برنامه هایی از جمله گسترش برنامه های استارتاپ با رویکرد فرهنگ سازی و توانمندسازی، حمایت از job fair با حضور شرکت های بزرگ در دانشگاه ها، تولید محتوا در شبکه اجتماعی برای تشوبق به کارآفرینی، تولید محتوا برای آشنایی و ارائه اطلاعات پایه در کسب و کارهای دانشی به دانشجویان امکان پذیر می شود.

وی به تهیه مستند تجربیات موفق ایرانی در کارآفرینی و وانتشارآن دررسانه های نوشتاری اشاره کرد و گفت: شبکه مجازی ورسانه ها، حمایت از تشکیل گروه های دانشجویی داوطلب در قالب کانون های اقتصاد دانش و تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی دردانشگاه ها از دیگر برنامه هایی است که در رسیدن به اهداف مورد نظر ستاد تاثیر گذار است.

کرمی یاد آور شد: بخش دیگری از اهداف این ستاد بخش فعالان اقتصادی است که در آن به محورهایی چونترویج و جلب مشارکت فعالان اقتصادی به حوزه اقتصاد دانش بنیان از طریق درک فرصت های موجود در اقتصاد خلاق و دانش بنیان پرداخته شده است.

تولید برنامه های تلویزیونی همسو با ترویج موضوع اقتصاد دانش بنیان

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی درباره اقدامات انجام شده از سوی این ستاد گفت: در حوزه فرهنگسازی و ترویج و آموزش از طریق رسانه های مختلف و همکاری با سازمان ها و نهادهای ملی - فرابخشی - بخشی و انجمن های مختلف و سازمان های مردم نهاد در این مدت کوتاه برنامه های مختلفی از جمله تولید برنامه تلویزیونی کسب و کارهای نوآور" فن آور"، برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری، نوآوری و فناوری ایرانی، داستانک و نقاشک، طرح کمک به فناورد، انیمیشن های دیرین دیرین ، موشن گرافی و برنامه تلویزیونی نسیم دانش را در سال گذشته اجرایی کرد.

 

وی درادامه به تهیه برنامه های تلویزیونی مختلفی اشاره کرد و گفت: برنامه تلویزیونی لذت علم و دانش، حمایت در تولید ساخت مستند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طرح آموزش مجازیاقتصاد دانش‌بنیان، برگزاری جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی (فردا)، حمایت از برگزاری مسابقه روباتیک شریف کاپ، راه اندازی مجله دانش بنیان، مجله تصویری سرآمد،برگزاری تورهای علم و فناوری، دفتر مشترک فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش بنیان و گفتان علم وفناوری دردانشگاه های شریف و امیرکبیراز دیگر فعالیت های انجام شده این ستاد در سال گذشته بود.

کرمی همچنین یادآور شد: تولید فیلم مستند کشتی اقیانوس پیما، تولید فیلم مستند هواپیمای دوزیست، تولیدسه فیلم مستند استارت‌آپ‌ها، حمایت از تولید فیلم تخت سلیمان، مستند هواپیمای ایران 140، برنامه چرخ شبکه چهار سیما، حمایت از برنامه تلوزیونی جیوگی، حمایت از برنامه تلوزیونی 626، برنامه های تلوزیونی اقتصاد 5، حمایت از نخستین سایت بازیکاری و یادگیری " نت رای "، حمایت از سامانه آموزش مجازی کارآفرینی "سمک" نیز از جمله اقداماتی است که این ستاد انجام داده است.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری درادامه بیان کرد: ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی فعالیت های دیگری از جمله برگزاری گپ و گفت صمیمانه معاونین و دبیران ستادهای معاونت علمی با اصحاب رسانه، تولید مولتی مدیای نشریات" سرآمد " و " دانش بنیان "، تهیه و انتشار ویراست دوم کتاب "راهبرد تولید دانش بنیان "، طراحی و تولید فلش کارتهای بیانات محوری مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دانش بنیان و گفتمان علم و فناوری و انتشار گسترده ی آن در فضای مجازی و راه اندازی کانال در شبکه های مجازی مختلف به منظور ترویج گفتمان علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان مانند تلگرام، اینستاگرام، فیس بوک را نیزاجرایی کرده است.

وی خاطر نشان کرد: طراحی و راه اندازی درگاه مجازی "ستاد توسعه ی فرهنگ علم "، تهیه زیرنویس های مختلف فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و پیگری پخش در رسانه ملی، برنامه ریزی و حضورمسئولان ارشد معاونت در برنامه های پرطرفدار تلوزیونی برای فرهنگ سازی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان مانند برنامه های خندوانه/روزانه /افق/جیوگی از دیگر فعالیت ها و اقدامات در حال انجام این ستاد است.

انجام فعالیت هایی از جمله برگزاری همایش و نشست ملی و رسانه ای،حمایت از تولیدات تصویری با همکاری سیمای جمهوری اسلامی ایران، مستند علمی و فناورانه، ساختارسازی و تاسیس مراکز راهبردی و اجرایی،حمایت از تولیدات مستند علمی و فناورانه، حمایت از مسابقات، جشنواره ها، همایش ها و نشست ها و تورها و اردوهای علمی و فناورانه، حمایت از منشورات ترویجی، حمایت از تولیدات محتوایی در فضای مجازی، حمایت از فعالیتهای دانش آموزی فرهنگ ساز و حضور در نمایشگاه ها و جشنواره های بین المللی از دیگر اقدامات انجام شده ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی در زمان کوتاه فعالیت از ابتدا تاکنون بوده است.

راهبردكلان نقشه جامع علمی کشور و تبدیل علم به گفتمان اصلی درجامعه

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره بهراهبردكلان نقشهجامع علمی کشور گفت:در این رهبرد به موضوع توجه به علم وتبديل آنبهيكيازگفتمان‌هاياصليجامعهوايجادفضايمساعد،شكوفاومولدعلموفناوريبرمبنايآموزه‌هاياسلاميازطريقتوسعهوتعميقوبكارگيريمؤلفه‌هايفرهنگي،اجتماعيوسياسي اشاره شده است.

وی همچنین درباره محورهای تعریف شده در راهبرد کلان نقشه جامع علمی کشور خاطر نشان کرد: تغییر در مهارت ها و رفتار کارآفرینی و توانمندشدن جامعه، تشویق و جهت دهی فرزندان برای ورود به فضای خلاقیت و نوآوری، ترویج و جلب مشارکت فعالان اقتصادی به حوزه اقتصاد دانش بنیان ازطریق درک فرصت های موجود در اقتصاد خلاق و دانش بنیان و شتاسایی و کشف استعدادها، هدایت استعدادها به سمت فناوری و اقتصاد دانش بنیان از جمله محورهای راهبرد کلان نقشه جامع علمی کشور است.

کرمی یاد آور شد: در روش ها و استراتژی های فعالیت های ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی استفاده حداکثری از ظرفیت تمامی انواع رسانه ها، ارائه مشاوره از طریق ظرفیت های فناوری، توانمندسازی از طریق ارائه آموزش های حضوری و الکترونیک، قانونگذاری و تسهیل فرایندها، برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های استانی و ملی دیده شده است.

 

به کارگیری روش ها واستراتژی های سه گانه در جهت فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان

 

دبیرستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی درباره روش ها و استراتژی های سه گانه اجرایی این ستاد گفت: شناسایی همه گروه های مخاطب در گفتمان سازی علم و فناوری و فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان، شناسایی وبکارگیری ابزارهای مختلف درگفتمان‌سازی علم و فناوری و فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان، فعال‌سازی نهادهای مختلف و تأثیرگذار در گفتمان‌سازی علم و فناوری و فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان از جمله روش ها واستراتژی های سه گانه اجرایی ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی است.

 


١٣:٣٦ - 1396/01/08    /    شماره : ٢٢٥٣٩    /    تعداد نمایش : ٦٧٩


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: