«رکامندر» استارتاپي که داده هاي مشتريان را کاربردي ميکند

19 فروردین 1396 گفت وگو با امیر صدیقی، ایده پرداز استارتاپی برای شکار علایق کاربران

«رکامندر» استارتاپي که داده هاي مشتريان را کاربردي ميکند

گفت وگو با امیر صدیقی، ایده پرداز استارتاپی برای شکار علایق کاربران