انحصار در پلتفرم پيام‌رسان درکشور بايد شكسته شود

20 دی 1396 پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی

انحصار در پلتفرم پيام‌رسان درکشور بايد شكسته شود

پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی