بهار در راه است

28 اسفند 1396 در چشم طبیعت بهار و زمستان هردو ضروری است

بهار در راه است

فصل‌هاي سال به يکديگر تقدم ندارند و در چشم طبيعت همان‌قدري که بهار ضروري است، زمستان هم ضروري است. فصل‌ها اعتنايي به خوشامد و بدآمد ما ندارند......