شرکتی حاصل رفاقت صنعت و دانشگاه

12 دی 1394 گپ و گفتی با سعید زکایی، درباره استارت‌آپ‌ها و شرکت پارسا پلیمر شریف

شرکتی حاصل رفاقت صنعت و دانشگاه

گپ و گفتی با سعید زکایی، درباره استارت‌آپ‌ها و شرکت پارسا پلیمر شریف؛