آري به اتفاق، جهان ميتوان گرفت

22 اسفند 1394 پرویز کرمی*

آري به اتفاق، جهان ميتوان گرفت

کم بودند کساني که بخواهند کاري کارستان کنند. تنها در دوران انقلاب اسلامي و ايام دفاع مقدس بود که يکباره عادتهاي متداول خرق شدند و جوانان جوهر خود را آشکار کردند. جواني که در حالت عادي ميتوانست کارمندي ساده باشد در ايام جنگ به يکي از فرماندههاي خلاق و تيزهوش و با ذکاوت اطلاعات و عمليات بدل شد..