نقاط ضعفم را به نقاط قوت تبديل ميکنم؛

26 تیر 1395 گپوگفتی با سید مسعود صفوی مدیرعامل موسسه پویانمای کفشدوزک

نقاط ضعفم را به نقاط قوت تبديل ميکنم؛

ما يک مجموعه 10، 12 ساله هستيم. البته در اين مدت هميشه اين اسم را نداشتهايم و حدود 2، 3 سال است که با عنوان موسسه پويانمايي کفشدوزک فعاليت ميکنيم. ما در عرصه هاي مختلف سرگرمي کار کرده ايم مثل انيميشن، کميک استريپ، گيم، اپليکيشن، کتاب کودک، لوازم جانبي، عروسک، نوشت افزار و... و با جاهاي مختلفي هم همکاري داشته ايم..