برخاسته از خاکستر زندگي

1 شهریور 1395 گفتوگوی دانش بنیان با حسن رجبعلی بنا، بنیانگذار برند جهانرو و کارآفرین صنعت موتورسیکلت کشور

برخاسته از خاکستر زندگي

وقتي پاي حرفهاي استاد حسن رجبعلي بنا مينشينيد، داستاني از اين دست را برايتان بازگو ميکند؛ داستان ققنوسي که از خاکستر زندگي برآمده است؛ مردي که از 6 سالگي با پادويي مغازه و تعمير دوچرخه و نگهباني کنار ميدان ترهبار کار کردن را آغاز کرده و تا راهاندازي کارخانه موتورسيکلتسازي، توليد مواد غذايي، توليد پنلهاي خورشيدي و نيروگاه انرژي خورشيدي پيش رفته است..