قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود

3 مهر 1395 جواد یزدانی، یکی از بنیانگذاران استارتآپ دونیت از مدلهای تامین مالی جمعی در فضای مجازی میگوید

قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود

دونيت يا 2nate کارش تامين سرمايه مالي براي پروژههاي توليد خلاقانه، کارآفريني و خيريه است. اين تامين سرمايه با کمکهاي خرد ولي انبوده مردمي صورت ميگيرد و به نوعي ريشه موفقيت هر پروژه، در مقدار پولهاي خردي است که به دست مي آورد..