معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به گچساران سفر کرد

22 آبان 1396 با هدف بازدید از پروژه در حال ساخت پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویر احمد؛

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به گچساران سفر کرد

با هدف بازدید از پروژه در حال ساخت پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویر احمد؛