همایش ملی «فناوری فرهنگی، تولید و اشتغال» برگزار می‌شود

23 بهمن 1396 با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی:

همایش ملی «فناوری فرهنگی، تولید و اشتغال» برگزار می‌شود

همایش ملی «فناوری فرهنگی، تولید و اشتغال» به همت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.