استارتاپ‌ها خدمات را شفاف و با قیمت مناسب به مردم ارائه می‌کنند

27 فروردین 1397 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

استارتاپ‌ها خدمات را شفاف و با قیمت مناسب به مردم ارائه می‌کنند

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: