نیروگاه خورشیدی شناور در شهرستان دهک کلنگ‌زنی شد

24 اردی بهشت 1397 با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری:

نیروگاه خورشیدی شناور در شهرستان دهک کلنگ‌زنی شد

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری: