توليد ملي و حمايت از کالاي ايراني ضروري است

30 اردی بهشت 1397 پرویز کرمی

توليد ملي و حمايت از کالاي ايراني ضروري است

آنهايي که با نشريه‌های سرآمد و دانش بنیان همراه بوده‌اند، ميدانند که حمايت از توليد داخلي همواره يکي از اصليترين دغدغه‌هاي ما - چه در بنياد ملي نخبگان و چه در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري - بوده است. ضمن اينکه بهعنوان شهروندان ساده نيز وظيفه خود ميدانيم از «ايران‌ساخت» حمايت کنيم و از اين طريق اقتصاد و بازار کار و معيشت هموطنان‌مان را رونق بخشيم.