معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری منصوب شد

22 خرداد 1397 طی حکمی از سوی معاون علمی و فناوری:

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری منصوب شد

معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با صدور حکمی معاون نوآوری و تجاری‌سازی معاونت علمی و فناوری را منصوب کرد.