اپلیکیشن

9 مرداد 1397 توسط ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی؛

اپلیکیشن "ایران ساخت" با هدف ترویج و فرهنگسازی حمایت از کالای ایرانی منتشر شد

توسط ستاد توسعه فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی؛