20 شهریور 1397 با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری؛

"پاویون ایران ساخت" با هدف حمایت از کالاهای ایرانی برپا می شود

با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری؛