کسب و کارهای استارتاپی و دانش‌بنیان پیروز میدان اقتصاد کشور هستند

20 شهریور 1397 ستاری در جمع فعالان استارتاپی و دانش‌بنیان استان گلستان:

کسب و کارهای استارتاپی و دانش‌بنیان پیروز میدان اقتصاد کشور هستند

ستاری در جمع فعالان استارتاپی و دانش‌بنیان استان گلستان: