تخفیف 50 درصدی شرکت‌های خلاق برای حضور در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

15 مهر 1397 تحت عنوان پاویون «ایران ساخت» صورت می گیرد؛

تخفیف 50 درصدی شرکت‌های خلاق برای حضور در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال

تحت عنوان پاویون «ایران ساخت» صورت می گیرد؛