از برگزیدگان عکس در بخش ایران ساخت تقدیر شد

19 اسفند 1396 در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشن تصویر سال؛

از برگزیدگان عکس در بخش ایران ساخت تقدیر شد

در مراسم اختتامیه پانزدهمین جشن تصویر سال؛