سی و دومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی برگزار می‌شود

9 تیر 1397 با حمایت معاونت علمی؛

سی و دومین جشنواره بین‌المللی خوارزمی برگزار می‌شود

با حمایت معاونت علمی؛