نمایشگاه استمراری دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود

9 تیر 1397 با همت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاددانش‌بنیان؛

نمایشگاه استمراری دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار می‌شود

با همت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاددانش‌بنیان؛