«فن‌آورد» تلویزیونی برگزار می‌شود

30 تیر 1397 با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان؛

«فن‌آورد» تلویزیونی برگزار می‌شود

با حمایت ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش‌بنیان؛