مشاور و مدیرکل دفتر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور منصوب شد

14 مهر 1397 با حکم سورنا ستاری؛

مشاور و مدیرکل دفتر معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور منصوب شد

با حکم سورنا ستاری؛