صفحه اصلی > صوت 
 بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی
 بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها
 بیانات رهبر انقلاب در دیدار نخبگان جوان علمی
 جوان‌ها بدانند؛ قسمت پنجم
 جوان‌ها بدانند؛ قسمت چهارم
 جوان‌ها بدانند؛ قسمت دوم
 جوان‌ها بدانند؛ قسمت اول
 نخبگان جوان موتور محرکه‌ یک کشور پیشرفته هستند
 بودجه پژوهش باید به حداکثر سه درصد برسد
 علم و فّناوری یکی از سه ستون اصلی ای است که کشور به آنها متکی است
 هدایت کردن نقدینگی به سمت تولید از مسائل مهم اقتصادی است
 یکی از الزامات پیشرفت در اقتصاد مقاومتی حرکت جهشی است
 پیشرفت در مسائل فضایی و هسته ای نتیجه گفتمان سازی است
 دولت باید حمایت جّدی از اقتصاد دانش بنیان کند
 دانشجویان گفتمان های اصلی را تقویت کنند.
 وظیفه دانایان و خردمندان و نخبگان نگاه به آینده کشور است
 مسئله اصلی - اقتصاد مقاوم
  لزوم ایفای نقش بانک‌ها در اقتصاد
 فساد ستیزی
 سرمایه‌گذاری عبادت است
 مردمی کردن اقتصاد
 الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی
 اقتصاد مقاومتی مساله ی اصلی امروز ما
 گفتگوی پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، با بخش رادیو اقتصاد در مورد ربات انسان نما
 گفتگوی پرویز کرمی دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم وفناوری و اقتصاد دانش بنیان با رادیو گفتگو
 بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا»
 سخنان دکتر ستاری در حضور مقام معظم رهبری- مهر93
 جهاد علمی
 نوآوری های خودی
 علم قدرت است
 نهضت تولید علم
 چرخه کامل علمی