صفحه اصلی > ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

خوشبختانه,یک معاونت فرهنگی درست کردند در همین معاونت علمی,کار خوبی است,فعالیت فرهنگی سطح راقی ای,مقام معظم رهبری,ستاد توسعه فرهنگ علم فناوری اقتصاد دانش بنیان


خوشبختانه یک معاونت فرهنگی درست کردند در همین معاونت علمی که کار خوبی است؛ منتها سعی کنند این فعالیت فرهنگی سطح راقی ای داشته باشد.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)