صفحه اصلی > برنامه های تلویزیونی 

ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در نظر دارد حمایتهایی را در جهت تو سعه فرهنگسازی، ترویجی و رسانه ای، برای معرفی شرکتهای دانش بنیان و محصولات آنها، بعمل آورد، که در این خصوص اگر مایل به استفاده جداگانه از هر کدام هستید، روی عنوان مربوطه کلیک نمایید و با بررسی شرایط آن و پر کردن فرم مربوطه و ارسال آن، بعد از طرح در کارگروه مربوطه و تشخیص صلاحیت، با شما تماس یا مکاتبه خواهد شد.

خاطر نشان می گردد که؛ در مورد حضور در برنامه های تلویزیونی فقط فرم را تکمیل و سپس ارسال را بزنید و همچنین در مورد اقلام تبلیغاتی، فرم تکمیل شده آن را باید به دبیرخانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که بر روی سایت درج شده- فکس و یا پست نمایید.

درخواست حضور در برنامه های تلویزیون ویژه شرکتهای دانش بنیان

ارائه تخیف 50 درصدی تهیه اقلام تبلیغاتی (کلیپ و تیزر) از سوی کارگزاران تبلیغاتی