نقطه قوت ايران در دنياي تکنولوژي نيروي انساني متخصص است

19 آذر 1396 گفت و گو با علیرضا ذوالفقاری، نخبه‎ای که ایران را برای کار برگزید

نقطه قوت ايران در دنياي تکنولوژي نيروي انساني متخصص است

گفت و گو با علیرضا ذوالفقاری، نخبه‎ای که ایران را برای کار برگزید