صفحه اصلی > اخبار > برگزیده ها 


در چند سال اخير شرکتهاي دانش بنیان در همه حوزه هاي خدمات، کشاورزي و صنايع از رشد قابل توجهي برخوردار بودهاند و روز به روز آمار اين شرکتها افزايش مييابد. حال در اين شرايط، سوال اينجاست که پتانسيل رشد شرکتهاي دانش بنیان در کداميک از اين حوزه ها قويتر است؟ حميد لويمي، مديرعامل شرکت دانش بنیان خدمات فني و مهندسي نصر مبتکران، در گفت و گو با دانش بنیان تاکيد دارد که شرکتهاي دانش بنیان در همه حوزه ها ميتوانند بدرخشند و اگر حمايت شوند و موانع پيش پاي آنها برداشته شود، ميتوانند به موفقيتهاي بيشتري نايل شوند.

از چه سالي به عنوان يک شرکت دانش بنیان مشغول به کار شديد؟

شرکت خدمات فني و مهندسي نصر مبتکران از سال 76 در زمينه توليد قطعات درونچاهي و برونچاهي حفاري آغاز به کار کرده است. از سال 94 براي قرار گيري در ليست شرکتهاي دانش بنیان اقدام کرديم و موفق به دريافت اين مهم شديم. در طول سالها فعاليت شرکت، موفق به اشتغال نيروهاي بومي و به کارگيري بيش از صد نفر در محيطي پويا شديم. با توجه به فعاليت اين شرکت در جنوب کشور که پايگاه معادن نفتي بسياري است، محصولات شرکت با توجه به اهميت توليدات داخلي از استقبال خوبي برخوردار بوده است.

 باتوجه به اينکه ميتوان گفت اقتصاد کشور به سه بخش خدمات، کشاورزي و صنعت تقسيم ميشود، به اعتقاد شما کداميک از اين بخشها پتانسيل بيشتري براي فعاليت شرکتهاي دانش بنیان دارد؟

به اعتقاد من هر سه بخش داراي پتانسيل حائز اهميتي براي درآمدزايي و اشتغال هستند. در بخش خدمات با توجه به نياز سنجي کشور و بينياز شدن از وابستگي به ساير کشورها، در بخش کشاورزي با توسعه کشاورزي از سنتي به مدرن و بخش صنعتي با ارتقاي توليد داخلي، ميتوان درآمدزايي داشت و به تبع آن هزاران نيرو را به کار گرفت. جهت ارتقاي همه اين فعاليتها، شرکتهاي دانش بنیان نقش مهمي ايفا خواهند کرد.

 شرکت دانش بنیان شما در کدام يک از سه حوزه صنعت، خدمات و کشاورزي فعاليت دارد؟

شرکت ما در زمينه صنعت فعاليت ميکند و در اين حوزه دانش بنیان شد. با توجه به بررسيهاي انجام شده در آن زمان و هدف هميشگي ام مبني بر بينيازي كشور از توليدات کشورهاي ديگر و توسعه صادرات تصميم گرفتم در اين زمينه شروع به کار کنم.

  چطور به اين نتيجه رسيديد که اين حوزه قابليت رشد دارد و مي تواند درآمدزايي داشته باشد؟

زماني که پروسه يک عمليات حفاري را بررسي کنيد و ببينيد چندين شرکت خارجي در اين پروسه سهيم هستند، بي ترديد با رسيدن به آن نقطه از دانش و توليد، رشد خواهيد کرد.

 وضع اقتصادي حوزه اي که شما و شرکت دانش بنیانتان در آن فعاليت داريد، چطور است؟

 همانطور که ميدانيد کشور ما در حوزه نفت و گاز از پيشروهاي صنعت است. اقتصاد در اين حوزه بسيار چشمگير است، طوري که بسياري از کشورهاي دنيا راغب به سرمايه گذاري در اين صنعت در کشور ما هستند. تنها تاکيد من براي پيشرفت در اين حوزه اتکا بر توليد داخلي و توسعه صادرات است.

 به نظرتان عمده مشکلاتي که شرکتهاي دانش بنیان در کشور با آن دست به گريبانند، چه مشکلاتي است؟

عدم آشنايي شرکتهاي فعال در فضاي کسب وکار با دانش روز و حمايت نکردن از طرحهاي نوآورانه و فناورانه شرکتهاي دانش بنیان، فقدان استانداردهاي ملي و صنفي براي محصولات شرکتهاي دانش بنیان و در نتيجه عدم اعتماد به آنها و نبود مقبوليت در صنعت، از جمله چالشهاي پيش روي شرکتهاي دانش بنیان است.

همچنين عدم مشارکت شرکتهاي دانش بنیان در پروژه هاي دولتي، وجود مشکلات عديده حقوقي، بيمهاي و مالياتي شرکتهاي دانش بنیان نوپا و واردات بيرويه کالاهاي مشابه خارجي با کالاهاي توليدشده شرکتهاي دانش بنیان داخلي هم از ديگر مواردي است که به شرکتهاي دانش بنیان آسيب زده است.

 آينده شرکتهاي دانش بنیان را در کشور چطور ميبينيد؟

مطمئنم با وجود موانع پيش روي شرکتهاي دانش بنیان، آينده بازار سرمايه متعلق به شرکتهاي دانش بنیان، صنايع کوچک و متوسط در کنار صنايع بزرگ کنوني خواهد بود و طلوع صنايع جديد با شکوفايي اين شرکتها در کنار صنايع قديم رقم ميخورد.

منبع: مجله دانش بنیان

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: