یکی از اصلی ترین روش‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان سرمایه گذاری در صندوق های خطر پذیر است

28 بهمن 1396 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

یکی از اصلی ترین روش‌های تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان سرمایه گذاری در صندوق های خطر پذیر است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: