نخستین همایش «وقف و علم و فناوری» برگزار می‌شود

2 اسفند 1396 با همکاری معاونت علمی؛

نخستین همایش «وقف و علم و فناوری» برگزار می‌شود

با همکاری معاونت علمی؛