اساسی‌ترین مسأله در حمایت از کالای ایرانی، فرهنگ‌سازی است

22 فروردین 1397 رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

اساسی‌ترین مسأله در حمایت از کالای ایرانی، فرهنگ‌سازی است

اساسی ترین مسأله در حمایت از کالای ایرانی، جنبه فرهنگی آن است و دستگاه‌های تبلیغاتی، بویژه صدا و سیما باید با فرهنگ‌سازی و روش‌های اقناعی چنان عمل کنند که عموم مردم حمایت از کالای ایرانی را وظیفه ملی و زمینه‌ساز رونق تولید و اشتغال فرزندان خود بدانند.