همایش ملی فناوری‌های فرهنگی برگزار شد

29 بهمن 1396 با حضور فعالان حوزه صنایع فرهنگی:

همایش ملی فناوری‌های فرهنگی برگزار شد

با حضور فعالان حوزه صنایع فرهنگی: