وبسایت رهنمون در حوزه کارآفرینی راه‌اندازی شد

21 فروردین 1395 با حمایت ستاد توسعه فرهنگ، علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی؛

وبسایت رهنمون در حوزه کارآفرینی راه‌اندازی شد

وبسایت "رهنمون" به همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت ستاد توسعه فرهنگ، علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی راه اندازی شد..