صفحه اصلی > گزارشها > یادداشت ها  

 

نگاهمان را استارت آپی کنیم-پرویز کرمی


«سال رستاخیز علم»-سورنا ستاری


همراهي دولت با نهادهاي علمي - دانشگاهي

 

 

بسیج نیروهای دانش‌بنیان برای حل مشکل خوزستان- پرویز کرمی


روزگاری نو در پیش است- پرویز کرمی


راه برای فعالیت‌های فناورانه بیش از پیش هموار شده است


فرصت دانش‌بنيان-پرویز کرمی


جور ديگر بايد ديد- پرویز کرمی


اقتصادمقاومتي یک دستور نیست اصل است؛ اصلی برای همه نسل‌ها-پرویز کرمی


جز نکويي اهل کرم نخواهد ماند- پرویز کرمی


در اهميت شناخت و به دست گرفتن بازار دانش‌بنيان-پرویز کرمی


نگاه مسوولانه به اهمیت دریا؛- دکتر سورنا ستاری


دریا، دریاست - پرویز کرمی


مسيرهاي غلط را اصلاح کنيم- پرویز کرمی


جوانان سعادتمند و پند پير دانا -پرویز کرمی


راه روشن است - پرویز کرمی


فصلی نو دررسیده- پرویز کرمی


که بد به خاطر اميدوار ما نرسد - پرویز کرمی


در ضرورت استفاده به‌جا از دانشمندان و نخبگان؛- پرویز کرمی


حال و روز اقتصاد دانش بنیان- دکتر شیخ زین الدین


پيروزي در عرصه جهاني علم نيازمند بهره‌گيري از ژورناليسم علمي


آري به اتفاق، جهان ميتوان گرفت-پرویز کرمی


نو شدن به مثابه تکليف- دکتر سورنا ستاری


راه باز است و حجت بر مدیران تمام-پرویز کرمی

 


تيشه بر بيستون بزنيد-پرویز کرمی